• acasa
  • Regulament concurs Facebook

Regulament concurs Facebook

Regulament - Reguli de Participare

Concurs

 

I. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul in desfăsurare pe pagina de facebook https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/ , pagina oficială de Facebook a SC J&J Group SRL (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în București, Strada Drumul Lunca Priporului, Nr. 140, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/1038/2002, având C.U.I. : RO 14450110

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de facebook , https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/ fiind disponibil oricărui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de facebook https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/

II. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul e organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României pe paginade facebook https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/

III. DURATA CONCURSULUI

Durata concursului va fi comunicata de Organizator pe pagina de facebook https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La acest Concurs pot participa persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta de peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat si care posedă un cont curent și activ pe www.facebook.com

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au inscris la Concurs cu mai multe conturi sau participantii s-au inscris in Concurs de mai multe ori), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

V. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premiul/Premiile Concursului : datele vor fi comunicate pe pagina de facebook https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/ . Premiul nu va putea fi schimbat cu contravaloarea lui in bani sau alte produse ori servicii decat cele comunicate initial. Premiul va fi inmanat castigatorului de catre organizatorul concursului.

V.1 VALIDARE CĂSTIGĂTOR:

Căstigatorul va fi desemnat in mod aleatoriu, cu ajutorul unui site de tip random, prin tragere la sorți pe data comunicata de Organizator , dintre fanii paginei https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/ înscriși până la data comunicata de Organizator.

După extragerea, verificarea si validarea (conform Regulament Concurs) câstigătorului va fi anuntat pe pagina de facebook https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/ . În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnarii lor.

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, un număr de telefon alternativ, adresa şi localitatea din BI/CI.

Vor fi Invalidaţi Câştigătorii în următoarele cazuri: - Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament; - Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament; - Câştigătorul nu poate dovedi sau nu doreste să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid in original (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului; - Au participat de pe conturi care apartin unor firme/branduri/organizatii de orice fel - Participantul este minor la data începerii / participării la Concurs conform verificării efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul contactării telefonice;

VI. MECANISMUL CONCURSULUI

Participantul la Concurs trebuie să urmeze pașii indicati de catre Organizator pe pagina de facebook : https://www.facebook.com/suportpentrumedalii/ .

VII.ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

VIII. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa București, Strada Drumul Lunca priporului, Nr. 140, sector 3, România de către Organizator.

Dorim mult succes tuturor participanților !